Användarvillkor

Allmänt

Dessa användar- och köpevillkor gäller vid nyttjande eller köp från webbplatsen wellbase.se (”Tjänsten”). Brukaren av tjänsten (”Kund”) måste ha fyllt 18år eller ha målsmans tillstånd.

Betalningsvillkor

För de funktioner eller produkter i Tjänsten som ej är kostnadsfria så erbjuds betalning med kort, bank, swish eller faktura via Payson.

Handla mot faktura

I samarbete med Payson erbjuder vi dig att betala köpet mot faktura. Du måste ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i kreditprövningen. Om du gör köpet för ett företags räkning ska det vara registrerat i Sverige och du vara behörig firmatecknare för företaget samt företaget godkännas i kreditprövningen. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress som anges vid köptillfället. Betalningsvillkor är 14 dagar. Vid utebliven betalning skickas betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Mer information och fullständiga villkor finns här.

Information om överlåtelse

Fakturan kommer att överlåtas till Svea Bank AB, 556158-7634.

Leveransvillkor

Digitala produkter som köps direkt via Tjänsten (vanligen text eller pdf-fil) levereras direkt i webbläsaren eller till Kunds e-postadress varför det är Kunds ansvar att ange korrekta uppgifter samt inneha den tekniska utrustning som krävs för att tillgodogöra sig Tjänsten.

Information om ångerrätt

Lagstadgad ångerrätt gäller ej digitala eller personligt anpassade produkter som ej i sin helhet kan returneras.

Reklamation

Vid tekniska brister i Tjänsten som gör att produkter ej kan levereras eller produceras som utlovat så har Kund rätt att häva köpet. Det är Kunds eget ansvar att ha teknisk utrustning och internetanslutning för att tillgodogöra sig Tjänsten, varför reklamation ej accepteras då eventuell brist ligger utanför Tjänstens kontroll.

Garantier

Nya vetenskapliga rön bevakas och integreras regelbundet i Tjänsten, men Tjänsten ger inga garantier för resultatets eller produkternas äkthet. Det är kunds skyldighet att ansvara för sin egen hälsa och bör aldrig göra några ändringar i sin kost eller livsstil utan att först rådfråga sin läkare eller dietist.

Hantering av personliga uppgifter

Kundens godkänner genom köp att dess personliga uppgifter hanteras, behandlas, sparas och överlåts till tredje part för att kunna leverera produkter samt förbättra Tjänsten. Textfiler eller så kallade ”cookies” sparas även på Kunds enhet, vilka krävs för att kunna leverera Tjänsten enligt avtalet. Kunds kontaktuppgifter kan användas för direktmarknadsföring, men Kund har rätt att närsomhelst avtacka sig för fortsatta utskick genom att meddela Tjänsten om detta.

Force majeure

Kund skall ej ställa Tjänsten ansvarig för force majeure, avbrott, skador eller andra felaktigheter i Tjänsten.

Tvist

Eventuell tvist bör i första hand lösas gemensamt, i andra hand via Europeiska plattformen för tvistlösning eller slutligt i svensk domstol. Alla omkostnader och juridiska avgifter bekostas av Kund.