Hesperidin är en flavanonglykosid som finns i citrusfrukter. Dess aglykonform kallas hesperetin. Dess namn kommer från ordet ”hesperidium”, för frukt som produceras av citrusträd. Hesperidin isolerades först 1828 av den franske kemisten M. Lebreton från det vita inre lagret av citrusskal.

Handla hos Svensk Hälsokost

Hesperidin är en släkting till flavonoiden Diosmin, som både tillverkas från citrusfrukter.

Studerade hälsofördelar

Då ämnet isolerades tidigt så har en stor mängd studier gjorts på dess hälsofördelar genom åren. Hesperidin med dess innehåll av polyfenoler har i studier visat sig minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. En studie på råttor visar minskad leverpåverkan hos individer med fetma eller diabetes vid dos på 100mg/kg dagligen i fyra veckor. En annan visar att det minskar insulinresistans.

Hälsorisker med Hesperidin

Akut toxicitet (LD50) har visat sig vara så högt som 2000mg/kg (ca 120gram för personvikt 60kg) vilket indikerar dess säkerhet vid normal dosering.
Då de flesta derivat tillverkas av citrusfrukter så kan det orsaka allergiska reaktioner som klåda i handflator, utslag eller sår i munnen. Vid misstänkta sidoeffekter bör intag omedelbart avbrytas eller sjukvård kontaktas.

Referenser

Hesperidin alleviates insulin resistance – BiomedCentral
Hepatoprotective effects of hesperidin – ScienceDirect
Cardiovascular effects of Hesperidin – ScienceDirect

OBS! Ovanstående är en sammanställning av olika hälsopåståenden, artiklar och forskningsstudier hämtade från webben. För verifiering av hälsopåståenden hänvisar vi alltid till europeiska kommissionens Food and feed portal.
Vid koständringar bör du först rådfråga läkare, speciellt om du tar några mediciner.