Koffein i form av kaffe är en drog som vi svenskar fullständigt älskar. Rätt använt så kan det även ge flera positiva effekter på vår hälsa.

Skyddar mot typ 2-diabetes

Minskar risk för njursten

Det finns vissa studier som indikerar att kaffe kan motverka njursten. Det är ännu oklart om det är koffein eller andra ämnen i kaffet som är förklaringen till sambandet, eller om det faktiskt beror på den ökade mängden vätska. Eftersom koffein är vätskedrivande sker en ökad genomströmning av vatten i njurarna som då minskar risken för njursten.

Bryggkaffe istället för kokkaffe

Forskare anser idag att måttliga mängder filtrerat kaffe kan skydda mot hjärt-kärlsjukdomar, medan kokkaffe fortfarande ökar risken. Anledningen till det är att de farliga och kolesterolhöjande ämnena i kaffe – så kallade diterpener – fastnar i filtret när man brygger sitt kaffe.

Kaffe och blodtryck?

Många är oroliga för att koffein kan ge förhöjt blodtryck, men en studie i Hardvard som följt 155000 kvinnor visar att det förmodligen inte är fallet. Dock kan koffein ge kortsiktig blodtryckshöjande effekt varför de med svår hypertoni nog mår bäst av att dricka koffeinfritt.

Kan störa sömnen

Koffein har inte några större negativa hälsoeffekter utom att det kan störa sömnen då det verkar uppiggande och pulshöjande. Men hur mycket kaffe man kan dricka och hur sent på dagen är mycket individuellt och genetiskt styrt, men en tumregel är att inte dricka kaffe de närmsta 5 timmarna före läggdags.

Referenser

Då är kaffe som nyttigast – Forskning.se 2023-05-30
Koffein ökar inte risken för hypertoni – Läkartidningen 2005-12-06

OBS! Ovanstående är en sammanställning av olika hälsopåståenden, artiklar och forskningsstudier hämtade från webben. För verifiering av hälsopåståenden hänvisar vi alltid till europeiska kommissionens Food and feed portal.
Vid koständringar bör du först rådfråga läkare, speciellt om du tar några mediciner.