Kreatin är ett ämne som hjälper till att omvandla lagrad energi till rörelseenergi. Det förekommer naturligt i muskler och förekommer i livsmedel från djurriket så som kött och fisk men kan även köpas som kosttillskott.

Handla hos Svensk Hälsokost

Funktion i kroppen

Kreatin finns i höga halter i vävnader med hög och oregelbunden energiförbrukning, främst hjärt- och skelettmuskulatur samt grå hjärnsubstans. Det är där de omvandlas till kreatinpyruvat som sedan agerar extraenergi vid hög belastning. Detta genom att avge den fosfatgrupp som fästs och gjort återbilda ATP på plats i cellen, en process som går mycket snabbare än nyproduktion av ATP via oxidativ fosforylering. Detta gör att kreatinfosfat kan agera nödreserv för energiförbrukande celler, som kan prestera på maxnivå en kort stund extra, trots att det redan existerande lagret av ATP är slut och ingen ny ATP hunnit bildas.

Användning som kosttillskott

När kreatin intas som ett kosttillskott i samband med styrketräning har det i studier visat sig öka både muskeltillväxten och styrkeutvecklingen hos försökspersonerna jämfört med de som fått placebo. Som kosttillskott säljs det främst i den kemiska formen kreatinmonohydrat – ett vitt, kristallint pulver med måttlig vattenlöslighet. Ämnet omvandlas i kroppen till den aktiva formen kreatinfosfat och utövar sin effekt främst i musklerna, genom att donera fosfatgruppen till ADP-molekylen, så att nytt ATP kan bildas. ATP är den universella energidonatorn, som används för att driva annars omöjliga reaktioner i alla kända nu levande organismer.

Effekterna av kreatintillskott är främst ökad explosivitet i musklerna, vilket ger fördelar vid styrkelyft, sprinterlöpning, hopp- och kastgrenar. En viss vätskeansamling inuti musklerna kan också märkas, vilket ger extra ”pump” i muskeln – något som särskilt kroppsbyggare uppskattar.

Eftersom kreatin inte förändrar det hormonella systemet eller andra fysiologiska system (t.ex. blodet) är det inte dopingklassat.

Personer med en nedsatt förmåga att metabolisera kreatin kan ha låga nivåer av kreatin i hjärnan, vilket kan leda till utvecklingsstörning, autism och rörelsestörningar. Genom att dagligen ta kreatin oralt i upp till 3 år kan nivåerna av kreatin i hjärnan öka, vilket lindrar rörelsestörningarna men intaget av kreatin har en begränsad inverkan på den mentala förmågan hos barn och ungdomar som lider av kreatinbrist. Genom att ta kreatin i upp till 8 år verkar dock även språkförmågan och den akademiska prestandan hos barn med kreatinbrist förbättras.

OBS! Ovanstående är en sammanställning av olika hälsopåståenden, artiklar och forskningsstudier hämtade från webben. För verifiering av hälsopåståenden hänvisar vi alltid till europeiska kommissionens Food and feed portal.
Vid koständringar bör du först rådfråga läkare, speciellt om du tar några mediciner.